[zaloguj się]

ATTRIBUTUM (2) sb n

Pisane dużą literą.

Fleksja

Nsgattributum (2).

stp, Cn, Linde brak.

fil. Cecha, właściwość; w filozofii scholastycznej [attributum Łac śr] (2): Co też ieſt v nich perſoná/ ieſzcże nic pewnego w thym nie poſtánowili [...] v iednych ieſt Relátia/ wzgląd/ drugiem Attributum/ drugiem ieſt właſność/ drugiem Hipoſtáſis GrzegRóżn H2v, G3.

Synonim: własność.

KW