[zaloguj się]

AU (1) int

stp brak, Cn notuje w innym znaczeniu, Linde XVI w. (ten sam przykład) i XVIII w. w innym znaczeniu.

Okrzyk woźnicy pobudzający konie do ruszenia: Au zákrzyknie napierwey/ wnet hyi záwoławſzy Zátnie bicżem RybGęśli Cv.

WG