[zaloguj się]

AUDYJENCYJA (3) sb f

-ti- : -cy- (2 : 1).

Teksty nie oznaczają pochyleń; prawdopodobnie oba a oraz e pochylone (tak Cn).

Fleksja
sg
A åudyjéncyją
L åudyjéncyj(e)j

sg A åudyjéncyją (2).L åudyjéncyj(e)j (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVII w.

Znaczenia
Posłuchanie; audientia Cn [audientiawysłuchanie Mącz 19d] (3): Poſſel gdi przyedzye do Krolya yeho Mczi vproſſywſſzi Audientia ſſobye przi radach paniſthwa Lithewſzkeo thimy ſſlowi [...] bandzye mowill. LibLeg 11/133; ActReg 29.
Zwrot: »audyjencyją dać«; [audyjencyją daćorationi alicuius silentium tribuere Cn]: pierwey Audiencyą Posłowi Arcyxiązecemu P. Pstrokonskiemu anizeli nąm dać, wkole swym postanowieli ActReg 48.

Synonim: wysłuchanie.

WG