[zaloguj się]
KOŁATACZ  Cn s.v. klekotka; Linde bez cytatu.