[zaloguj się]
AUTENTYKOWAĆ   Cn; Linde bez cytatu.