[zaloguj się]

AUTOROW (2) ai

a prawdopodobnie pochylone; pierwsze o jasne, drugie w N sg m pochylone, w pozostałych przypadkach jasne.

Fleksja
sg
fNåutorowa
Aåutorowę

sg f N (attrib)åutorowa (1).A åutorowę (1).

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Przymiotnik odautor” ‘autor książki, pisarz, tłumacz, kompilator (2): Intencia Authorowá [...] to iest intencia compilatorá tych Praw Polſkich SarnStat 100; Nowoáryáni Pogáńſtwo z krześćiiáńſtwá cżynią. Cżytay o tym Werifikácią Autorowę nowo wydáną PowodPr 34 marg.

MK