[zaloguj się]
AWIZARZ  Cn s.v. nowiniarz; Linde XVIII w.