[zaloguj się]

AWOŻ (4) pt

a prawdopodobnie jasne (tak awo); o pochylone.

stp, Cn brak, Linde XVII(XVIII) w.

W funkcji deiktycznej wskazuje osobę lub przedmiot, na początku zdania, w mowie niezależnej (4): Awoż moy wczoráyſſy Dworzánin KromRozm II a3; Awożem ią Pánie miły Abel on ſługá twoy miły MWilkHist F4v; Awóż ten koń Tátuśiu WyprPl B4; CiekPotr Av.

MK