[zaloguj się]

AZAP (7) sb m

Pisane dużą literą.

Drugie a jasne.

Fleksja
pl
N azapi
A azapy

pl N azapi (5).A azapy (2).

stp, Cn, Linde brak.

Żołnierz dawnej nieregularnej piechoty tureckiej (7): drudzy [w wojsku Amurata] ſą kthore zową Azápi/ Jáncżárowie/ Oglácy/ Spáchi BielKron 247; Azápi/ kthorzy ná ſobie noſzą iákoby niecki drewniáne powlecżone ſkorą dla ogniá/ ći napierwey idą ku ſzturmu BielKron 316, 247v [2 r.], 250, 256v, 316.

AKtt