[zaloguj się]

AZYJATYK (1) sb m

Fleksja

N pl azyjatycy.

stp, Cn brak, Linde XVII w. w innym znaczeniu.

Członek sekty monofizytów grupy syryjskiej: Grekowye/ Ormyánye/ Indy/ y wſſytcy Azyátycy y Afrykani wyęcey ſye ſnámi y z Rzymſkim koſćyołem/ niżli z wáſſymi Luterany [...] zgadzáyą. KromRozm I E4.

AKtt