[zaloguj się]

AZYMITA (1) sb m

Fleksja

I pl azymity.

stp, Cn, Linde brak.

Określenie katolika przez Kościół grecki; od gr. ᾽άζυμος ‘nie kwaszony, przaśny: [biskup carogrodzki Michał] piſząc do Biſkupow w Apuliey/ názwał Láćinniki Heretyki Azymity/ iż wprzaſnym a nie wkwáśnym chlebie ofiáruią SkarJedn 244.

WG