[zaloguj się]

BABCZANY (81) ai

babczan- (7), båbczan- (1); babczan- (1) Oczko; babczan- : båbczan- SienLek (6 : 1).

Fleksja
sg
mNbabczany fNbabczan(a) nN
Gbabczan(e)go Gbabczan(e)j Gbabczanégo
Dbabczan(e)mu D D
Ababczany Ababczaną Ababczan(e)
Ibabczanym Ibabczaną Ibabczanym
L Lbabczan(e)j L

sg m N babczany (2).G babczan(e)go (7).D babczan(e)mu (1).A babczany (3).I babczanym (9).sg f N babczan(a) (6).G babczan(e)j (8).A babczaną (3).I babczaną (26).L babczan(e)j (2).sg n G babczanégo (6); -égo (1); -(e)go (5).A babczan(e) (1).I babczanym (7).

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

Przymiotnik odbabka” ‘roślina’; będący częścią babki lub z niej sporządzony (81): Też ſok babcżany/ zmieſzany ſtrochą Ceruzi [...] ieſt dobra ta rzecż na kroſty warg y na zagniłoſci ych FalZioł I 14c; ſok ſtey przęſłki wyciſniony/ zaſthanawia krew z noſa zbytnie płynączą/ y biegunkę każdą/ z winem albo z babcżaną wodką pithy natſzcżo FalZioł I 35d; Lánka [...] liſt ma podobny babcżanemu liſtowi FalZioł I 76d; Też cżirwoną niemocz zaſtanawia gdy vwarzyſz tho naſienie w babcżaney wodcze á będzieſz ſie iey napijał. FalZioł I 90d; tym ſie mazać á liſciem babcżanym z wierzchu okładać. FalZioł I 142c; Wezmi proch thego gumi á zmieſzay [...] z ſokiem babcżanym y day wypić FalZioł III 27a; Też na to pomaga białek nowych Iaiecz z wodą babcżaną/ y z wodką Bań. FalZioł IV 20b, +5a, I 14c [4 r.], 28b, III 36b [2 r.], V 85 [3 r.] (73); Albo pieczony plácek z mąki pſzeniczney znáśienim bábczánym/ day choremv ieść SienLek 102; Warz bábczánégo korzenia garść SienLek 149, 66v, 101, 111 [2 r.], 116v; Albo tégo krochmalu wźiąwſzy garść/ á wódką różáną álbo bábczáną roſtworzywſzy/ między dwiemá płatkámi ná Nerki przyłożyć Oczko 32.

W charakterystycznych połączeniach: babczane korzenie, list (2), liście (4), nasienie (9), sok (20), woda (3), wodka (42).

LZ