[zaloguj się]

BABECZKA (1) sb f

Fleksja

N sg babeczka.

stp, Cn, Linde brak.

Dem. odbabka” ‘stara kobieta: chociay tho málucżkie dwie oſobce były/ iedná pokorniuchna dzyewecżká [Maria]/ á druga proſta á ſwięta bábecżká [Elżbieta] RejPos 305.

LZ