[zaloguj się]

BABIĆ (4) vb impf

a jasne.

Fleksja
inf babić
indicativus
praes
sg
3 babi
praet
sg
3 f babiła

inf babić (1).praes 3 sg babi (1).praet 3 sg babiła (1).fut 2 pl będziecie babić (1).

stp brak, Cn notuje, Linde bez cytatu.

Pomagać przy porodzie, przyjmować noworodka, zajmować się rodzącą, położnicą; trudnić się położnictwem; obstetricare, obstetricari Cn (4): kiedi ŗękę/ baby/ to ieſt/ ſtaré żony/ a babi/ co po łaćinie obstetricatur: iuż tu inacżéy b bŗmi/ a inacżéy tam JanNKarKoch G2.

babić komu (3): Gdy będźiećie bábić [obstetricaveritis] niewiáſtam Hebreyſkiem/ tám przy ich rodzeniu BibRadzEx 1/16; nietákieć ſą niewiáſty Hebreyſkie iáko Egipſkie: vmieią ony ſamy ſobie bábić SkarŻyw 477. Cf babić komu nad kim.

babić komu nad kim (1): záſię [Diana] bábiłá mátce [Latomie] nád brátem Apollinem/ przeto rzecżoná byłá bogini brzemiennych niewiaſt. BielKron 20v.

LZ