[zaloguj się]
BABIKROWKA  Cn s.v. kokoryczka; Linde XVII w.