[zaloguj się]

KOSMONOGI (1) ai

Fleksja

G pl kosmonogich.

stp, Cn brak, Linde XVI(XVIII) w.

Mający nogi kosmate, porosłe długą sierścią; tu o koniach fryzyjskich:
Wyrażenie: »frez kosmonogi«: Reyterowie zbyli Frezow koſmonogich Y ryſtunkow woiennych/ ſtrzelby/ ſatrow drogich StryjKron 582.

TZ