[zaloguj się]

BABINKA (1) sb f

Fleksja

G sg babinki.

stp, Cn brak, Linde XVI (ten sam przykład) – XVIII w.

Forma zdrobniała od,,baba” ‘kobieta z niższych stanów (wieśniaczka, mieszczka); prostaczka: Włamał ſię do cháłupy Bábinki vbogi/ Złodźiey KlonWor 43.

LZ