[zaloguj się]

BABIZNA (5) sb f

a jasne.

Fleksja
sg pl
N babizna
A babiznę
L babiźnie babiznach

sg N babizna (2).A babiznę (1).L babiźnie (1).pl L babiznach (1).

stp notuje, Cn brak, Linde XVI w.

1. Starość, słabość; chwiejność; nutalitas BartBydg (1): Nutalitas, babyzna BartBydg 99.
2. Spadek po babce (4): Ieſt dawna przypowieść práwna: że Bábizná dawnośći nie ma, y ieſt to in vsu SarnStat 1266; DEkrét o Bábiznie w czym ma pręſcriptią, á w czym nie ma: wysſzéy ieſt nápiſány SarnStat 1304; 1266.
Wyrażenie: »dziedziczna babizna«: Ale kiedy o dźiedźiczną Bábiznę idźie, tedy trzebá o nię czynić intra fatalia. SarnStat 1266.

LZ