[zaloguj się]

BACHMACI (1) ai

Fleksja

G sg m bachmaci(e)go.

stp, Cn, Linde brak.

W funkcji przysłówka: jak bachmat, wytrwale: Bo nie bacżę y owi/ áby co wygráli/ Co ſie s przodku ciągnęli/ á potym vſtáli. Dobrze też Báchmáciego/ iedną porą z gołá/ Zbieżeć krys/ bo byſtremu rad żyd potrze cżoła. RejZwierz 85v.

KN