[zaloguj się]

KOZIK (3) sb m

Teksty nie oznaczają ó (Cn o jasne).

Fleksja
sg
A kozik
I koziki(e)m

sg A kozik (2).I koziki(e)m (1).

stp, Cn notuje, Linde XVI (dwa z niżej notowanych przykładów) ‒ XVIII w.

Nóż do obdzierania zabitych zwierząt ze skóry, nóż rzeźnicki; culter excoriandis feris idoneus; haec vox ducta videtur a koza vel Slavonico kuża pellis Cn (3): MIedzy ſery ſmiotankę ná ſtoł poſtáwiono [...] A Litwin wziąwſzy koźik/ pocżnie ią cżwiertowáć RejFig Cc7v; KlonWor 36.
W przen (1): O nieſzczęſni nędznicy/ co iedno pátrzymy/ W zyemię iáko bydlętá/ á nic nie pomniemy/ Onych wiecżnych roſkoſzy/ á rzeźnik nád námi/ Stoi záwżdy s koźikiem/ iáko nád kozámi. RejWiz 193v.

TZ