[zaloguj się]
KOZIOOK  Cn; Linde XVII w. (z Cn).

Cf KOZIOK