[zaloguj się]

[KROTKOMOWNY ai

Fleksja

N sg m kr(o)tkom(o)wny.

stp brak, Cn notuje.

Ten, który przemawia krotko i zwięźle; breviloquens Cn: Breuiloquus Krotkomowny. UrsinGramm 108 (Linde).]

AKtt