[zaloguj się]

KROTKONOSY (1) ai

Fleksja

N sg m krótkonosy.

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Ten, który ma perkaty nos: Silus, Krziwonoſy álbo krótkonoſy któremu ſie nos wzgórę zákrziwił. Mącz 393c.

Synonim: krzywonosy.

JB