[zaloguj się]
KROTKOWID  Cn s.v. ślep; Linde XVII w (z Cn).