[zaloguj się]
KRWOTOCZNY  Cn; Linde XVII (z Cn) – XVIII w.