[zaloguj się]

KRZYWOMYŚLNY (1) ai

Fleksja

A sg m krzywomyślny.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).

Wykrętny, przewrotny, używający wybiegow: MERCVRI wſzytkich hándlow y przemyſłow Boże: Ktoż twoię mądrość poiąć y wyſłowić może? Ty rządźiſz krzywomyślny dowćip/ y ty zbroiſz Ięzyk w dźiwne chytrośći KlonWor 1.

TZ