[zaloguj się]

1. [KRZYWONOS sb m

Oba o prawdopodobnie jasne (tak w -o- i w nos).

Fleksja
sg pl
N krzywonos
G krzywonos(o)w

sg N krzywonos.pl G krzywonos(o)w.

stp, Cn notuje, Linde XVIIXVIII w.

zool. Loxia curvirostra (L.); krzyżodziób świerkowy; ptak z rodziny łuszczaków (Fringillidae); loxia, trogon Cn: (nagł) Krzywonos. (‒) Ptak to borowy y wdzięcżnie też śpiewa [...] Iż go w klatkách doſtátkiem chowáią [...]. (nagł) Krzywonoſow iákim ſpoſobem maſz doſtáwáć. (‒) CygMyśl D3v.]

AK