[zaloguj się]

BAŁWOCHWALNICA (1) sb f

Fleksja

L sg bałwochwalnicy.

stp, Cn brak, Linde XVII w.

Świątynia pogańska: Abowiem ieſliby kto vyźrzał tego ktory ma wiadomość/ á on w báłwochwálnicy [in idolio] (marg) w kośćiele báłwáńskim (‒) pożywa WujNT 1.Cor 8/10.

ZZie