[zaloguj się]

KSIĘGOWY (2) ai

Fleksja

N sg m księgowy (2).

stp, Cn brak, Linde bez cytatu; poza tym XVIII w. w innym znaczeniu.

Przymiotnik odksięga”; związany z księgami, dotyczący ksiąg; codicillaris, librarius Calep (2): Librarius, quod ad libros pertinet ‒ Strocz [lege: stroż (?)] kſiegowy, do kſiag przinalezączi. Calep 599b, 210b.

Cf KSIĄŻNY, KSIĘŻNY

WG