[zaloguj się]

KUREWKA (4) sb f

Fleksja

N sg kurewka (4).

stp, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów).

Znaczenia
Dem. odkurwa; meretricula Mącz, Calep; scortulum Mącz; scortillum Calep (4): Meretricula, Kurwiczká/ kurewká. Mącz 218a, 374a; Scortillum ‒ Kurewka. Calep 956b, 655b.

Cf KURWICZKA, [KURWIĘ]

JB