[zaloguj się]

KURZONOGI (1) ai

Fleksja

N sg m kurzonogi.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).

Mający kurzą nogę: Gallipes, Kurzonogi. Mącz 142b.

AKtt