[zaloguj się]

R (26)

Sł stp, Cn brak, Linde XVIII w.

1. Litera alfabetu polskiego (24): MiechGlab nlb 25; KrowObr 256v; RejWiz Dd2; [ziemia] Ráwſka nośi [na chorągwi] cżarnego Orłá w cżyrwonym polu/ á ná pierſiach złote R. BielKron 425, 472v; RejZwierc Bbbv; WujJud Nn2; SkarJedn [d9]; WujNT Bbbbbb3; Czáſem téż oſobno [brzmi] r/ oſobno, z/ iáko rze [lege: r-ze] koń/ rżyſko. JanNKar F2v, B3, H3v; JanNKarGórn G3v, Hv [4 r.]; JanNKarKoch F2v [2 r.], G2v, G3, G4v; SkarKaz Oooo 2v.
a. Pierwsza litera nazwiska (1): (nagł) Do Ianá R. (–) CO ták mowią/ ieſt/ Ianie/ ludźi bárzo śiłá/ Ze ćię więcéy/ niż fráncá/ zazdrość wyſuſzyłá. PudłFr 11.
2. Głoska, dźwięk (2): Traulus. eyner der keyn R nennen kan. Ktory R nyewymowy. Murm 66; Ieruzálem pirwey zwano Iebuz od Iebuzow ludzi/ [...] potym gdy ſie przemieniło w mowie b ná r/ zwano Ieruzálem. BielKron 69v.

JR