[zaloguj się]

[RABANDYSZ sb m

Fleksja

G sg r(a)b(a)ndyszu.

Sł stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Gatunek sukna: Sukna rabandyszu ulnas 29, łokieć każdy po 15 gr, facit fl. 14 gr 15 InwMieszcz 1552 nr 47.]

JR