[zaloguj się]

[KUWIECZKA sb f

Fleksja

A sg kuwieczkę.

stp brak, stp nazw os notuje, Cn, Linde brak.

Dem. odkuwiek: Piſzcżałki ktore maſz mieć: przednieyſzą kuwiecżkę/ ktorą ſie maſz náucżyć ták właſnie iáko Sowá kowiekáć CygMyśl H3.]

AKtt