[zaloguj się]

[KUWIEK sb m

Fleksja

A sg kuwiek.

stp, Cn brak.

Piszczałka do wabienia ptaków, wykonana najczęściej z drewna, kory brzozowej, kości lub tchawic różnych ptaków i nastrojona na głos tego gatunku ptaka, którego ptasznik zamierza łowić: Roſzcżepem albo potrzaſkiem imuią śię máli ptacy gdy kto vmie piſzcżałkę (ábo kuwiek iáko niegdźie zową) ná to przypráwić Cresc 1571 688 (Linde); Naprzod weś lep idź do láſſá [...]: á tám budę lobie vcżyń dobrą gęſtą/ odzywayże ſie w kuwiek tákim głoſem iáko Sowá CygMyśl F2.]

AKtt