[zaloguj się]

[KWADRANGUŁ sb m

Fleksja

A sg kw(a)dr(a)nguł.

stp, Cn, Linde brak.

Czworobok, czworokąt [quadrangulusczworokątny, czworogranny albo czwororożny, co zwłaszcza o czterech kąciech jest. Mącz 334d; ‒ czterzy kąty mający Celep; czworogranisty, kwadratowyquadrangulus Cn]:
Wyrażenie przyimkowe: »na kwadranguł« = w kształcie czworoboku: Zamek murowany na kwadranguł LustrSand 154.]

FP