[zaloguj się]

KWADROWAĆ SIĘ (1) vb impf

Fleksja

inf kwadrować się.

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

Odpowiadać, być dogodnym [quadrarerymować, zgadzać, trafiać się Mącz 335b; quadroprzyrównywam do czterech części, zgadzam Calep; zgadzam sięquadro Cn] [komu]: QWádrowáć mi ſie nye może tu myeſſkánye moye/ Bo muſſę myeć w nyenawiśći ſprećiwniki [!] twoye LubPs bb4v.

Synonimy: rymować się, trafiać się, zgadzać się.

AK