[zaloguj się]

KWAKAĆ (1) vb impf

Fleksja

inf kw(a)kać.

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

Wydawać głos właściwy kaczkom: (nagł) Voces animalium et volatilium. (‒) Restrissitare [!], anatum, kvakacz BartBydg 257.

Formacja współrdzenna: przekwakować.

AK