[zaloguj się]

KWAPOWY (3) ai

a oraz o jasne.

Fleksja
sg
mNkwapowy fNkwapow(a)
Akwapowy A
pl
N subst kwapow(e)
G kwapowych

sg m N kwapowy (2).A kwapowy (1).[f N kwapow(a).pl N subst kwapow(e).G kwapowych.]

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odkwap” ‘puch, delikatne pierze ptasie'; zrobiony z kwapu, wypchany kwapem; plumatilis, plumeus Mącz (3): wzyąla zloſchka zaglowek kwapowi y odprola cząchą odnyego abi nyebil poznan LibMal 1544/92; Plumatilis, Piérzány/ Kwápowy Mącz 306c, 306c; [6 zagłówków kwapowych, czterzy pierzyny wiersznie, kwapowe InwMieszcz 1585 nr 263, 1548 nr 26, 1559 nr 88].

W charakterystycznych połączeniach: pierzyna kwapowa(-y), poduszka, zagłowek.

Synonimy: mchowy, puchowy.

WG