[zaloguj się]

[KWARCIZNA sb f

Fleksja

I pl kw(a)rcizn(a)mi.

stp, Cn, Linde brak.

Miara powierzchni; 1/4 łanu = ok. 4,2 ha: W tej wsi kmieci osiadłych 38 [na rolach], które kwarciznami zową; płacą czynszu per gr 6 LustrSand 106.

Cf KWARTA]

FP