[zaloguj się]

[RABOWAĆ vb impf

Fleksja

part praes act rabując.

Sł stp, Cn brak, Linde XVIII w.

Bezprawnie i siłą zabierać czyjąś własność, łupić [co]: [Wałasi] uderzywszy na nas w nocy, bili, mordowali ludzie, konie, wielblądy, stany rabuiąc, do kilka tysiąc Turkow zabili PamJancz 107.]

JR