[zaloguj się]

KWARTKA (1) sb f

Fleksja

I sg kwårtką.

stp, Cn, Linde brak.

Dem. odkwarta” ‘miara pojemności cieczy i ciał sypkich’; tu przen: o małej ilości:

W przeciwstawieniu: »kwartka ... beczka«: Lecż by kto w ſerce weźrzał iáko go tám táią. Nie kwartką ále becżką mogłyby go mierzyć/ Bom wiele ſłychał tákich może káżdy wierzyć. HistLan B3v.

AKtt