[zaloguj się]

KWARTNICA (1) sb f

Fleksja

I pl kwårtnicami.

stp, Cn, Linde brak.

Świeca wartości 1 kwartnika: Ktore [świece] zowiećie poſtáwnicámi/ kiownicámi Roratnicámi/ bráckimi/ Apoſtolſkimi/ Grobownicámi/ Wiliownicámi/ Ołtarzownicámi/ Groſzownicámi/ Pułgroſzownicámi/ Szelągownicámi/ Kwartnicámi/ pieniężnicámi. KrowObr 90.

AKtt