[zaloguj się]

KWARTNICZEK (2) sb m

Fleksja
sg
G kwårtniczka
A kwårtniczek

sg G kwårtniczka (1).A kwårtniczek (1).

stp, Cn, Linde brak.

Dem. odkwartnik”; tu hipokor. (2): Zażby nie lepiey z brántu/ co zacż ſtoi kowáć/ A Kwartnicżek namilſzy/ z miedźi záfárbowáć. RejZwierz 112v; RejZwierc 59v.

AKtt