[zaloguj się]

[KWAST sb m

Fleksja

G pl kw(a)st(o)w.

stp, Cn, Linde brak.

Duży pędzel z sukna i owczej skóry do smarowania łojem okrętu (z niem. Quast): 16. Maj za lokiecz sukna do kwastow g. 6 RejestrBudGal 61, 61 [2 r.].]

FP