[zaloguj się]

KWASZENINA (2) sb f

Fleksja

N sg kwaszenina (2).

stp notuje, Cn brak, Linde XVIXVII w. oraz XVIII w. kwaśnina s.v. kwaśnina.

Coś zakwaszonego, zupa kwaśna (2): Tuffa ‒ quasshenyna BartBydg 163b; Fermentum, Kwas/ Kwáſzenina [!]/ żur. Mącz 121c.

AK