[zaloguj się]

KWATERECZKA (1) sb f

Fleksja

N sg kw(a)tereczka.

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

Dem. odkwaterka” ‘miara objętośći’; tu hipokor. o kwaterce wódki: Iednak na to koſzt rowny Kupiſz za pieniądz drobny Iſcie za zysk pobożny Quaterecżka. Wiełmi prżecżyſty trunek LudWieś B5.

JB