[zaloguj się]

[KWATERKOWY ai

Fleksja

N sg f kw(a)t(e)rkow(a).

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odkwaterka” ‘miara objętości ciał płynnych lub sypkich’; mieszczący kwaterkę: kwaterkowa koneweczka InwMieszcz 1583 nr 244.]

MK