[zaloguj się]

[KWATERNIK sb m

Fleksja

N pl kwat(e)rnicy.

stp, Cn brak, Linde także XVII w. w innym znaczeniu.

Urzędnik miejski, przełożony nad dzielnicą miasta: Item/ z Rády niektorzy áby ná ten czás byli/ ludźi ku bronieniu ogniá áby przywodźili/ co może być z nawiętſzą pilnoſćią. Kwáternicy [! możliwa też lekcja: kwaterniczy] ktorzyby też ſwego vrzędu ná ten czás niebył pilen/ á zániedbawał tego ná co vſtáwion/ áby był karan. GroicArt Qv (Linde).]

AKtt