[zaloguj się]

KWERELE (4) sb pl t

Zawsze: qu-.

Wszystkie e jasne.

Fleksja
pl
G kwerel
A kwerele
L kwerelach

G kwerel (1).A kwerele [zapis: -ȩ] (1).L kwerelach (2).

stp brak, Cn notuje, Linde XVI(XVIII; wstawka z XVII) – XVII w.

praw. Sesja sądowa do załatwiania drobniejszych spraw, skarg; querelae Cn (4): Formá pozwu ná Querelȩ. SarnStat 532 nagł; ACz zdawná Grodzkie ſądy w Kolnie/ w Lomźieńſkiey źiemi odpráwuią/ ále quodam abuſu záſzło/ iż Querel, ſpraw officij wedle práwá we dwie niedźieli nie ſądzą/ iedno ie tylko przy Rokách Grodzkich ſądzą. SarnStat 740, 502, 531 żp.

JB